Stavanger (N), Schizofrendidagene, Randi Tytingvåg Trio

Randi Tytingvåg Trio will be performing at the last day of the Nordic Psychiatry Conference Schizophrenia Days/Schizofrenidagene.

http://www.schizofrenidagene.no/no